Stacks Image 7

Undervisning


Jeg har undervist i mange forskellige sammenhænge, særligt på højskoler, men også på skriveværksteder for børn og unge, på efterskoler, folkeskoler og gymnasier. Denne side præsenterer min undervisning. Jeg underviser gerne overalt i Danmark og kan kontaktes her: > Kontakt

Aarhus Billed- og Medieskole – hvor jeg har undervist siden 2013 – har produceret en kortfilm, hvor man følger en 8. klasse, mens jeg underviste dem over to dage i efteråret 2014:

> Forfatterskolen på Vimeo (7:51)

Aarhus Billed- og Medieskole udgav i 2014 en publikation, 'Ordet på bordet', hvortil jeg skrev en artikel om min undervisning med eksempler på skriveøvelser og elevtekster. Den kan læses her:

> Carsten René Nielsen: Leg med ord [PDF]
Stacks Image 13
Skriveværksted i en 6. klasse på Sevel Skole i forbindelse med projektet STED+SANS, der foregik i udvalgte kommuner i Midtjylland 2013-14.

Poetisk skriveværksted


»Digte skrives med ord, ikke ideer,« sagde den franske digter Mallarmé. Man kan også formulere det sådan, at erkendelsen ligger før teksten, når man skriver essayistik eller journalistik, mens erkendelsen er en del af skrivningen – eller ligefrem følger selve den fysiske skrivning – når man skriver poetiske og skønlitterære tekster. Dette er en helt afgørende forskel i forhold til den måde, som de fleste forstår skriveprocessen.

I en introducerende undervisning i at skrive kunstneriske tekster gælder det derfor om at give eleverne en forståelse af sproget som et materiale og at give dem lyst og mod til at bruge og eksperimentere med dette materiale på nye måder: at lege med sproget og se, hvad der sker. De fleste elever oplever kun sproget som noget kommunikativt – en »beholder« for følelse og tanke – og de indledende øvelser og ordlege på skriveværkstedet har derfor som sit formål at rette elevens opmærksomhed mod det konkrete materiale og de formelle aspekter i teksten.

De første øvelser på skriveværkstedet er således meget styrede fra min side (og altid meget morsomme), ligesom eleverne bliver sat til at skrive tekster i fællesskab. Mange er usikre eller generte, når det gælder egne tekster, men ved at styre og kollektivisere teksterne flyttes fokus fra den enkelte og over til teksten, der så stille og roligt kan blive det centrale i en diskussion, der for eksempel kan handle om sproglige billeder, lyden af ordene, klang og rytme, klichéer, fortolkning og oplevelse.

Alt efter forløbets længde vil øvelserne efterhånden blive mindre styrede fra min side, og selve den fysiske skrivning vil i stigende grad blive suppleret med grundige tekstgennemgange, hvor eleverne diskuterer og kritiserer hinandens tekster. På fortsætterhold er tekstgennemgang det centrale element i undervisningen.

Hvis der er mulighed for det, vil skriveværkstedet blive afsluttet med en oplæsning, hvor eleverne læser op (eller på anden måde præsenterer) deres tekster for skolens øvrige elever. Oplæsning er en vigtig del af undervisningsforløbet, hvor jeg langsomt gør eleverne mere og mere fortrolige med at læse op. Særligt på en højskole eller en efterskole er et arrangement med en sådan oplæsning utroligt givende for både deltagerne og de andre elever, der får en oplevelse af litteraturen og ordene som noget, der ikke kun står i bøgerne, men som er vedkommende, underholdende og levende.

Undervisningserfaring


2014-2024: Lærer i kreativ skrivning i skoletjenesten (6.-9. klasse) på Aarhus Billed- og Medieskole. Skriveværksteder på skoler i Skanderborg Kommune (4. klasse). Gæstelærer på Skriveskolen Samsø.

2013-2014: Husforfatter (sammen med Dy Plambeck) på »Ordet på bordet«, et skriveforløb for folkeskolens ældste klasser på Aarhus Billed- og Medieskole. Undervisning på skriveworkshops i forbindelse med projektet STED+SANS på skoler i Midtjylland. Gæstelærer på Den Skandinaviske Designhøjskole.

2011: Skriveværksteder på skoler i Silkeborg Kommune (6. og 7. klasse) i forbindelse med projektet EGNsART (under Børnekulturhus Silkeborg).

2009-2011: Gæstelærer på Den Skandinaviske Designhøjskole.

2007-2008: Huskunstner på Strandskolen i Aarhus (projekt under Børnekulturhus Aarhus) og på Thisted Gymnasium (sammen med Thøger Jensen). Skriveværksteder i Magisterforeningen i Aalborg, på Aarhus Universitet og Elbæk Efterskole.

2006: Skriveværksteder på bl.a. Viborg Gymnasium, Efterskolen Ådalen og i Magisterforeningen i Aalborg. Desuden underviser på Litteratur på scenens skrivekurser i Aarhus (www.lips.dk)

2003-2005: Lærer på Ask Højskole med undervisning i skriveværksted, litteratur og løbetræning, samt på »Ask Forfatterskole« (sommerkursus).

2002: Deltidsansat på Ask Højskole, timelærer på Odder Højskole - begge steder med undervisning i litteratur og skriveværksted.

1996-1999: Lærer på Krabbesholm Højskole med undervisning i skriveværksted, litteratur, æstetik, kulturanalyse, psykologi og løbetræning.

1995: Timelærer på Kolding Højskole med undervisning i skriveværksted. Gæstelærer på skriveværksted for børn og unge i Skørping (under Skørping Bibliotek) med undervisning i lyrik.

1994-1995: Lærer på »Skrivekuglen - skriveværksted for børn og unge i Randers« (under Randers Bibliotek og Randers Ungdomsskole).

1993-2005: Skriveværksteder på bl.a. Holstebro Gymnasium, Slagelse Gymnasium, Paderup Gymnasium, Ingrid Jespersens Gymnasium, Viby Gymnasium, Nord-Samsø Efterskole, Brøruphus Efterskole, Egå Ungdomshøjskole, Efterskolen Ådalen, Samsø Højskole, Kalø Sproghøjskole, Skrivekurset Undr (Daghøjskolen Gimle), Gedved Seminarium, Haarby Skole, Højskolen en bro til livet (sommerkursus).